PMPM – BFP – HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA AMIN’NY MAHAVAVY : NANAO FANENTANANA IREO MPANABE AO AMIN’NY DISTRIKAN’NY EKAR FALIARIVO NY POLISIM-PIRENENA

Efa manomboka sahy mitoroka eny anivon’ny Polisy ireo olona hianjadian’ny herisetra eny anivon’ny fiaraha-monina. Etsy andaniny, mitohy hatrany ny fanentanana ataon’ny Polisy mahakasika ny herisetra mifototra amin’ny mahalahy na amin’ny mahavavy. Mpampianatra miisa 60 izay misahana mpianatra 1500 avy amin’ny

FILAZANA FIKAROHANA

Iangaviana izay mahita na mahalala ny misy ity vehivavy miseho sary ity mba hampandre haingana ny SERVICE CENTRAL DES AFFAIRES RESERVEES PRES DIRECTION DE LA POLICE ECONOMIQUE ANOSY (DPE) na hiantso ny laharana : 034 43 986 45 034 99