MPIANATRA HO POLISY NAHAVITA NY FIOFANANA ARA- BATANA SY ARA-TSAINA : NAPETRAKA TEO AMBANY FANEVAN’ NY SEKOLY

Tontosa ny Zoma 19 sy omaly Sabotsy 20 febroary ny lanonana fametrahana ireo mpianatra ho Polisy eo ambany fanevan’ny sekoly hanaovany fiofanana.

Ireto mpianatra ho Polisy ireto dia nahavita niatrika ny fiofanana ara-batana sy ara-tsaina nandritra ny 45 andro mialohan’ny hiatrehany ny fianarana mandritra ny 2 taona ho an’ny Commissaires sy Officiers de Police raha 1 taona kosa ho an’ny Inspecteurs sy Agents de Police.

Ny Zoma 19 febroary teo moa no notanterahina ny lanonana ho fametrahana ambany faneva ireo Mpianatra ho Commissaires sy Officiers de Police mitondra ny anarana andiany « REHAREHA ». Nitarika ny lanonana tamin’izany ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka ny Contrôleur Général de Police ANDRIANARISON Fanomezantsoa.

Ho an’ny mpianatra ho Inspecteurs sy Agents de Police izay mitondra ny anarana andiany  » IRATRA » kosa dia omaly Sabotsy 20 febroary no nanatontosana izany tany Antsirabe ka ny Sekretera Jeneralin’ny Polisim-pirenena Contrôleur Général de Police RAKOTONDRAVELO Herilanto Iaingotiana no nitarika ny lanonana.

MPIANATRA HO POLISY NAHAVITA NY FIOFANANA ARA- BATANA SY ARA-TSAINA : NAPETRAKA TEO AMBANY FANEVAN’ NY SEKOLY

Vous pourrez aussi aimer