ILAZANA ISIKA MPIADINA AFAKA TAMIN’NY FIFANINANA IDIRANA HO POLISY TAONA 2020-2021 FIODINANA VOALOHANY FA NIVOAKA NY 24 JONA 2021 NY LISITRAN’IREO AFAKA TANTERAKA, KA HITA ENY AMIN’NY DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE ANOSY ANTANANARIVO HO AN’IREO ETO ANTANANARIVO SY ANY AMIN’NY « DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE » ISAM-PARITRA HO AN’IREO IVELAN’ANTANANARIVO, ARY ENY AMIN’NY « COMMISSARIATS DE POLICE » MANERANA NY NOSY. INDRO HITANTSIKA ETO AMBANY SY EO AMIN’NY « PAGE CONCOURS 2021 » NY FILAZANA NY MOMBAMOMBA AN’IZANY.

                                                                                                        FILAZANA
ILAZANA IREO REHETRA AFAKA TANTERAKA TAMIN’NY FIFANINANA HIDIRANA MPIANATRA HO POLISY FARANY TEO TAONA 2020-2021 MBA HANAO VISITE MEDICALE (MODELE N°03) ANY AMIN’NY “CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE” NA “CENTRE HOSPITALIER REGIONAL” AKAIKY AZY INDRINDRA MANOMBOKA IZAO ARY MITONDRA NY VALIN’IZANY ANATY VALOPY MIHIDY TSARA REHEFA MIDITRA ANY AN-TSEKOLY.
NY TARATASY FENOIN’NY DOKOTERA AMIN’IZANY DIA ALAINA AO AMIN’NY “SITE WEB DE LA POLICE NATIONALE” https://www.pn.gov.mg ; NA « FACEBOOK » PEJY « POLISIM-PIRENENA MALAGASY » ; NA KOA ATAO “PHOTOCOPIE” AO AMIN’NY SERVICE CENTRAL DE RECRUTEMENT ETO AMIN’NY DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE NATIONALE ANOSY ANTANANARIVO HO AN’IREO ETO ANTANANARIVO ARY ANY AMIN’NY « DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE » ISAM-PARITRA HO AN’IREO IVELAN’ANTANANARIVO.
AMPAHATSIAHIVINA ISIKA FA NY FIDIRANA HO AN’IREO MPIANATRA HO :
– COMMISSAIRES DE POLICE DIA NY FAHA 08 AOGOSITRA 2021 AMIN’NY 2ORA TOLAK’ANDRO (ENSP IVATO),
–  OFICIERS DE POLICE DIA NY FAHA 15 AOGOSITRA 2021 AMIN’NY 2ORA TOLAK’ANDRO (ENSP IVATO),
– INSPECTERS DE POLICE DIA NY FAHA 15 AOGOSITRA 2021 AMIN’NY 9ORA MARAINA (ENIAP ANTSIRABE),
– AGENTS DE POLICE NY FAHA 30 AOGOSITRA 2021 AMIN’NY 9ORA MARAINA (ENIAP ANTSIRABE).
NY LISITRY NY FITAOVANA ILAINA AMIN’IZANY DIA VOATANISA AO AMIN’NY https://www.pn.gov.mg ; NA KOA VITA PETA-DRINDRINA ISAKY NY « DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE PUBLIQUE » ISAM-PARITRA.

FILAZANA NY MOMBA NY FIFANINANA IDIRANA POLISY 2020-2021 HO AN’IREO IZAY AFAKA TANTERAKA

Vous pourrez aussi aimer