FORMULAIRES (A télécharger sur le bouton Télécharger) :

  • Demande d’attestation de déclaration de perte:  
  • Demande de service d’ordre:                                   
  • Formulaire de plainte:                                               

DEMANDE D’ATTESTATION DE DÉCLARATION DE PERTE

Antananarivo, faha…….20….
Andriamatoa (1*)………………………………………

FILAZANA ZAVATRA VERY

Voninahitra ho ahy Rtoa/Atoa …………………………………………………………..
Teraka tamin’ny ..…………… ………………………. tao …………………………………
Zanak’i ………………………………………………….. sy …………………………………….
Asa atao …………………………… monina ao ………………………………………………
No manao filazana ny fahaverezan’ireto taratasy manaraka ireto:
1- Kara-panondro N°…………………………… vita tamin’ny …………………… tao amin’ny Firaisana faha …………………………………….. -Antananarivo.
2- Permis de conduire N°…………………………………………………, catégorie B C D E
Miampy …………………………………………………
Nomena tamin’ny …………………………………………. tao ………………………………

Raha PAPIERS NY FIARA:

Marque: ……………………… N°…………………………………………………….
(Carte Grise – Vignette 200. – Licence Taxi Ville na Mini-Bus – Visite Technique Patente200. – D.D.T.- Droit de Stationnement 1er , 2ème , 3ème , 4ème trimestre 20.. – Carnet d’entretien – Carte violette).
Capacité Taxi-ville – Mini-Bus N°……………………………………………………

Natao izao filazana izao mba ho fiarovana amin’ny fampiasan’olona azy amin’ny tsy marina.
Raiso Tompoko, ny haja sy ny voninahitra ambony indrindra atolotro anao.

Sonia

– Mitondra sary tapaka (02) mitovy
– Certificat de residence (01)
– Tsy azo itondrana fiara ny attestation fa ho entina hanoloana azy fotsiny.
– (1*) Kaomisarian’ny faritra anaovana fitoriana