RY TANINDRAZANAY MALALA

Version chantée MP3 Téléchargeable                       Version instrumentale MP3 Téléchargeable

Ry Tanindrazanay malala ô
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.

*** §§§ ***

Refrain:

Tahionao ry Zanahary

‘Ty Nosindrazanay ity

Hiadana sy ho finaritra

He sambatra tokoa izahay.

*** §§§ ***

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hanompoana anao
Ny tena sy fo fanahy anananay
‘zay sarobidy sy mendrika tokoa.

Refrain:

*** §§§ ***

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hitahiana anao,
Ka ilay Nahary izao tontolo izao
No fototra ijoroan’ny satanao.

 Refrain: