𝗙𝗜𝗧𝗢𝗞𝗔𝗡𝗔𝗡𝗔 𝗡𝗬 𝗞𝗔𝗢𝗠𝗜𝗦𝗔𝗥𝗜𝗔𝗡’𝗡𝗬 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗦𝗜𝗠-𝗣𝗜𝗥𝗘𝗡𝗘𝗡𝗔 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗘

Sainte Marie, 20 aogositra 2022 Tamin’ny taona 1976 no nisy kaomisarian’ny Polisim-pirenena voalohany tao Sainte Marie ary izao vao nahazo fotodrafitrasa vaovao indray. Natolotry ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA tamin’ny fomba ofisialy ho an’ny distrikan’i Sainte Marie izany fotodrafitrasa izany androany

ZAIKABE FIVAPOVA ANTSIRANANA 2022 : NY FARITRA ANALAMANGA NO NAHAZO NY AMBOARAN’NY MISS RAHA LASAN’NY FARITRA BONGOLAVA KOSA NY MISS MAMAN

Fifaninanana ara -kolontsaina maro samihafa no notanterahina tany Antsiranana nandritra ity zaikabe fahatelo nataon’ireo fikambanan’ny Vadina Polisy sy Polisy Vavy ity. 👸 Anisan’ny fifaninanana nisongandina tamin’izany ny fifaninanana hatsaran-tarehy sy bika ka nibata ny fandresena tamin’izany ny faritra ANALAMANAGA teo

FITSIDIHANA ARA-POMBAM- PANAJANA : NITSIDIKA NY MINISITERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA NY AMBASADAORO ALGERIANA

✅Tonga nitsidika ny Polisim-pirenena ny Ambasadaoron’ny Algérie miasa sy monina eto Madagasikara, Andriamatoa SEM Malek DJAOUD ny faha 02 Aogositra 2022. Nandray azy tamin’izany ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka ny Contrôleur Général de Police RANDRIANARISON Fanomezantsoa. 👮‍♂️🚨👮‍♀️ Nisy ny dinika nifanaovana

POLISIM-PIRENENA : LANONANA TELO SOSONA NO TONTOSA ANDROANY TENY AMIN’NY ENSP IVATO

👮‍♂️ Fifamindram-pibaikoana teo amin’ny tale misahana ny sekoly ambony ny Polisim-pirenena teo aloha ny Contrôleur général de police Jean Yves Remi ANDRIANIRINARIVELO ny tale vaovao ny Commisaire principal de Police Razaka ANDRIAMAHASOA 👮‍♂️ Fifamindram-pibaikoana teo amin’ny fitaleovam-paritry ny Polisim-pirenena eto

CSP 3 – LEHILAHY NANGALATRA TETSY BEHORIRIKA : MPIANATRA HO POLISY AM-PERINASA NO NOEZAHINY NALAINA NY KITAPONY SAINGY TRATRA IZY ARY NILATSA-DRANOMASO NANENINA NY AMIN’NY NATAONY

✅ Mba hahafahan’ilay mpianatra ho Polisy manatanteraka ny asany amin’ny fiambenana ireo olona mpiandry bus etsy behoririka dia nohesoriny ny kitapony ary napetrany tamin’ny toerana iray tsy lavitra teo. ✅ Tovolahy iray nihaodihaody teo akaiky teo no nitondra gony ary

FANADINANA BEPC : NOZARAINA TOHAN’ AINA IREO ANKIZY MPANALA FANADINANA MISAKAFO MANODIDINA NY MINISITERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA

✅ Marobe ireo ankizy mpanala fanadinana BEPC eto amin’ny LMA Ampefiloha tsy afaka mody fa misakafo atoandro eto ampitan’ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. 👮‍♂️ Tsy nijery azy ireo fotsiny amin’izao ny Minisitra fa nizara tohan’aina ho an’ny mpiadina ho fanomezana hery amin’ny