FILAZANA FIKAROHANA

  Iangaviana izay mahita na mahalala ny misy ity lehilahy miseho sary eto ity mba hampandre haingana ny Service Sureté Urbaine d’Antananarivo (SUT) TSARALALANA na hiantso ny laharana : -034 05 998 47 -034 02 130 32 ANARANA : RATAHINJANAHARY

VATSY TSINJO – BORIBORINTANY FAHAROA : NIDINA IFOTONY NY MINISITRY NY FILAMINAM-BAHOAKA NANARA-MASO NY FOMBA FIZARANA ILAY FANAMPIANA

  👮 Ny Polisim-pirenena no niandraikitra ny fanisana ireo olom-pirenena eny amin’ny boriborintany faharoa mahakasika ny fanomezana sosialim-bahoaka ho an’ny mponina eny an-toerana. Nanomboka androany 24 Aogositra ny fizarana ny fanampiana ara-tsakafo tetsy amin’ny EPP Mandroseza ka tokantrano miisa 1200 no nisitraka