FILAZANA NY FIDIRAN’NY MPIANATRA AFAKA TAMIN’NY FIFANINANA IDIRANA HO MPIANATRA POLISY TAONA 2019-2020

                                                                                            FILAZANA ILAZANA IREO REHETRA AFAKA TANTERAKA TAMIN’NY FIFANINANA HIDIRANA MPIANATRA HO POLISY FARANY TEO TAONA 2019-2020, MBA HANAO VISITE MEDICALE (MODELE N°03) ANY AMIN’NY “CENTRE HOSPITALIER” AKAIKY AZY INDRINDRA MANOMBOKA IZAO ARY MITONDRA NY VALIN’IZANY ANATY VALOPY MIHIDY TSARA

FAMINDRAM-PITANTANANA

TALE VAOVAO ETO ANIVON’NY MINISITERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA : VONONA HANOHY NY EZAKA EFA VITA ARY HAMPIAKATRA AVO NY VONINAHITRY NY POLISIM-PIRENENA. Tontosa androany faha 11 Aogositra 2020 maraina ny famindram-pahefana teo amin’ireo tale isan-tsokajiny eo amin’ny Ministeran’ny filaminam-bahoaka izay vao voatendry

CSP8 ANALAMAHITSY: FANKASITRAHANA POLISY MENDRIKA

CSP8 ANALAMAHITSY : NAHAZO FANKASITRAHANA TAMIN’NY LEHIBENY ILAY POLISY NAMONJY OLONA LANAKY NY HANOHANANA Andro vitsivitsy lasa izay, dia nisy nanaparitaka tamin’ny tambazotran-tserasera FB ny Polisy iray nanampy olona iray lanaky ny hanohanana hitany teny anaty tanàna nandritra ny fisafoana

HAFATRA AVY AMIN’NY POLISIM-PIRENENA

Ekena ny fanaovanataingin-droa amin’ny MOTO ho an’ny olona tsy maintsy miaraka na tsy afaka misaraka fa ataovy ara-dalàna ny taratasin’ny MOTO, manaova aroloha, aza hadinoina ny taratasy fanamarinana ny rohim-pihavanana na ny taratasy famitana iraka miaraka ho an’ny mpiasa ;