POLISIM-PIRENENA : LANONANA TELO SOSONA NO TONTOSA ANDROANY TENY AMIN’NY ENSP IVATO

👮‍♂️ Fifamindram-pibaikoana teo amin’ny tale misahana ny sekoly ambony ny Polisim-pirenena teo aloha ny Contrôleur général de police Jean Yves Remi ANDRIANIRINARIVELO ny tale vaovao ny Commisaire principal de Police Razaka ANDRIAMAHASOA 👮‍♂️ Fifamindram-pibaikoana teo amin’ny fitaleovam-paritry ny Polisim-pirenena eto

CSP 3 – LEHILAHY NANGALATRA TETSY BEHORIRIKA : MPIANATRA HO POLISY AM-PERINASA NO NOEZAHINY NALAINA NY KITAPONY SAINGY TRATRA IZY ARY NILATSA-DRANOMASO NANENINA NY AMIN’NY NATAONY

✅ Mba hahafahan’ilay mpianatra ho Polisy manatanteraka ny asany amin’ny fiambenana ireo olona mpiandry bus etsy behoririka dia nohesoriny ny kitapony ary napetrany tamin’ny toerana iray tsy lavitra teo. ✅ Tovolahy iray nihaodihaody teo akaiky teo no nitondra gony ary

FANADINANA BEPC : NOZARAINA TOHAN’ AINA IREO ANKIZY MPANALA FANADINANA MISAKAFO MANODIDINA NY MINISITERAN’NY FILAMINAM-BAHOAKA

✅ Marobe ireo ankizy mpanala fanadinana BEPC eto amin’ny LMA Ampefiloha tsy afaka mody fa misakafo atoandro eto ampitan’ny Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka. 👮‍♂️ Tsy nijery azy ireo fotsiny amin’izao ny Minisitra fa nizara tohan’aina ho an’ny mpiadina ho fanomezana hery amin’ny